Vidya Bharti Punjab

हमारे अधिकारी विद्या भारती अखिल भारतीय पदाधिकारी

मार्गदर्शक
मा. सुरेश सोनी जी
केशव कुंज, देश बन्धु गुप्ता मार्ग
झण्डेवाला, नई दिल्ली ११००५५

संगठन मंत्री
श्री प्रकाश चन्द्र
प्रज्ञा सदन, सरस्वती बाल मन्दिर परिसर
नेहरूनगर, महात्मा गांधी मार्ग, नई दिल्ली ६५

संरक्षक
श्री ब्रãदेव शर्मा जी
प्रज्ञा सदन, सरस्वती बाल मन्दिर परिसर
नेहरूनगर, महात्मा गांधी मार्ग,नई दिल्ली ६५

सह संगठन मंत्री
श्री जे.एम.काशीपति
एच. एन. ६-३-५९७@ए@७, वेंकटरमन कालोनी, खैरताबाद, हैदराबाद ५०००३०

अध्यक्ष
डॉ० गोबिन्द प्रसाद शर्मा
सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान मध्य प्रदेश
प्रज्ञादीप, हर्षवर्धन नगर, भोपाल ४६२००३

सह संगठन मंत्री
श्री यतीन्द्र शर्मा
विद्या भारती भवन, सरस्वती कुंज
निरालानगर, लखनÅ २२६०२० (उ.प्र.)

उपाध्यक्ष
डा. बी.पी.खण्डेलवाल
४५०३,एस.टी.एस.ग्रीन-२, सैक्टर ५०
नोएड़ा, २०१३०१ (उ.प्र.)

कोषाध्यक्ष
श्री जैनपाल जैन
९@१८३, राजेन्द्र नगर, सैक्टर ३
साहिबाबाद, गाजियाबाद २०१००५ (उ.प्र.)

उपाध्यक्ष
डा. डी. रामकृष्ण राव
विज्ञान विहार, गुडिलोवा, द्वारा पैन्दुर्ति,
जिला विशाखापट्टनम, आन्ध्र प्रदेश ५३११७३

मंत्री
श्री श्रीराम अरावकर
प्रज्ञादीप, हर्षवर्धन नगर
भोपाल-४६२००२ (मध्यप्रदेश)

उपाध्यक्ष
श्री राजेन्द्र प्रसाद खेतान
डब्ल्यू-५८, ग्रेटर कैलाश-२
नई दिल्ली ११००४८

मंत्री
श्री अवनीश भटनागर
प्रज्ञा सदन, सरस्वती बाल मन्दिर परिसर
नेहरूनगर, महात्मा गांधी मार्ग,नई दिल्ली-६५

उपाध्यक्ष
श्री नन्द कुमार इन्दु
बाबा राहेब भीमराव अम्वेदकर विहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर ८१२००१ (बिहार)

मंत्री
श्री दिलीप बेतकेकर
७७३@२४, लवंदे पैथोलोकल लैब के पीछे,
ता. बार्देंश, गोवा ४०३५०१

Call Now Button